Korte reserveringen kunnen ook telefonisch of via een mailtje

Reserveringen kunnen via de rubriek reserveren gedaan worden.

Let op reserveringen voor een korte periode ( korter dan 5 dagen ) hoeven niet vooruit voldaan te worden.

Hiervoor is een mail of telefoontje voldoende.